Urbi et Orbi

"Историята на Пловдив", към Града и за света. С благодарности към Department of Urban Studies, Malmö University and Folke Bernadotte Academy, Sweden и с идеята, че хронологията на един град е отвъд нератива на всякакви политически идеологии. Разказът тук няма претенции да бъде изчерпателен и стриктен, единствено цели да посочи най-впечатляващите събития от живота на хилядолетения космополитен град Пловдив.

...Днес Пло̀вдив е вторият по големина град на България, намиращ се в западната част на Горна Тракия, на двата бряга на река Марица. Застроен е в подножията на седем сиенитни хълма, поради което често е наричан "Града на хълмовете" или "Под тепетата". Пловдив е административна столица на Област Пловдив, Община Пловдив-Град (City of Plovdiv), Община Марица, Община Родопи и център на Тракия икономическа зона (ТИЗ), обединяваща шестте индустриални района в околностите му.

По статистически данни на българската държава (от 2015), населението на метрополния регион на Пловдив с трите си общини (т.нар. Голям Пловдив) наброява 406 607 жители, от които 341 567 са в Пловдивград (City of Plovdiv). Същевременно Тракия икономическа зона приобщава към живота на Пловдив населението на близките общини Асеновград, Раковски, Хисаря, Стамболийски, Куклен и Садово.


>>>Още за четене ТУК назаем от bultras on location